Khánh Hòa phấn đấu trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2025

29/12/2019

Lượt xem: 474

Khánh Hòa phấn đấu trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2025

Trâm Anh - Nguyên Ngọc (VTV9)Cập nhật 19:36 ngày 10/06/2019

 

VTV.vn - Đó là một trong những nội dung nổi bật tại cuộc họp Tiểu ban Nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII diễn ra vào sáng 10/6 tại TP Nha Trang.

Đồng thời, tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban Nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa cũng đã có một số ý kiến góp ý cho kế hoạch công tác của Tiểu ban; bố cục và đề mục cụ thể trong dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.